music installation to Helena Byströms “en oro rör sig” vernissage 20 januari Bas Konsthall

Helena Byström

En oro rör sig

20 januari–13 april 2024

Installationer och projektioner
Vernissage lördag 20 januari klockan 12–16.

https://www.jarfalla.se/fritidochkultur/kulturochnojen/konst/baskonsthall.4.757167ba180223cc1765629e.html