Reading music – Lethe symposium 3 mars

Lethe – Symposium om glömska som en möjlig metod i konstnärligt skapande och utförande!